Dette bør Erna Solberg gjøre!

I debattene før valget, hersket det bred enighet om tiltakene regjeringen allerede er i ferd med å innføre for oppstartsbedrifter. Opsjonsordninger, skattefradrag og økt satsning på Innovasjon Norge. Denne kronikken skal handle om nødvendige tiltak de IKKE er ferd med å innføre, men definitivt burde hvis Norge skal ta ledertrøyen på innovasjon.

Lovbestemt

Allerede i 2015 bestemte Stortinget at Brønnøysundregistrene skulle åpnes opp for private leverandører, såkalte sluttbrukersystemer. Det ble pålagt nye spennende krav til funksjonalitet i aksjonærregistre og aksjebøkene til selskapene. Vi i BizBot bygger en motor for å hjelpe kundene bort fra unødvendig papirarbeid knyttet til selskapsetablering og aksjeierskap. I vårt arbeidet har vi førstehåndskjennskap til hvordan dette offentlige registeret ikke har klart å oppfylle Stortingets intensjon.  

Solberg II

Denne regjeringen bør modernisere offentlig etater til å jobbe tettere med gründere og smarte ideér som effektiviserer Norge. Brønnøysund er kun et eksempel, men et viktig sådan. Det vet alle som har fyllt ut en omfattende og antikvarisk samordnet registermelding, trukket kølapp i banken, ventet på kontonummer, satt inn penger, ventet på bekreftelse, sendt bekreftelsen (som kommer i alle mulige formater), for deretter å vente på at papirene fra Brønnøysund skal ankomme.

“Denne prosessen kan ta to måneder, hvis du ikke har gjort det før.” 

I motsetning til etatene, har du for eksempel bankverden som moderniserer seg selv raskt. Det er kanskje ikke unaturlig når de oppdager nye digital flater der de kan verve bedriftskunder. Da får du kontonummer på tre klikk. I tillegg har de blitt pålagt av EU gjennom PSTD 2 direktivet å gi tredjepartsleverandører tilgang til kundenes bankkontoer.

“Det er i ferd med å modernisere bankverden slik vi kjenner det i dag.”

Hvordan kan vi oppnå denne raske dynamikken i møte med det offentlige?

De bør innføre strengere krav til offentlig etater og myndigheter. Det bør være denne regjeringens første prioritet å slippe løs kreftene som ligger oppstartsmiljøene til å lage gode løsninger for det offentlige. Vi synes det er VIKTIGERE at offentlige styringsmyndigheter er engasjert i nye ideér blant oppstartselskaper, enn at store børsnoterte selskaper som DNB og Statoil “nå endelig” har åpnet døren for “gründertankegang”. De store og de små selskapene slåss om det samme markedet.

“Regjeringen Solberg kan åpne opp NYE markeder for norske bedrifter gjennom å modernisere offentlig etater.”

Nå nærmer det seg betalansering…

…av et papirløst verktøy for alle gründere, daglig ledere, styreformenn, finansdirektører og forretningsførere!

  • Arbeidet med plattformen pågår for full styrke og vi har på det meste hatt 8 programmerere i sving gjennom Syncano plattformen. Målet er å begynne testing mot utvalgte kunder i sommer, og da skal all funksjonalitet rundt selskapsetablering, aksjebok og emisjoner være på plass.

 

  • BizBot er i ferd med å gjennomføre en emisjon, som tar sikte på å tilføre oss inntil 1.5 millioner kroner, men også viktig kompetanse. Vi ønsker oss kvaliteter som: business development, profesjonelt styrearbeid, utviklere og AI/Machine learning kompetanse. Vi har avholdt flere gode møter i så henseende.

 

  • Vi har mottatt støtte fra Innovasjon Norge på 100.000 kroner i en prosess som tok 3 arbeidsdager. Konsulenten mente at dette var en av de beste brukercasene han hadde sett i år. Nøkkelord var bruken av akselleratoren TheFactory, samarbeid med en offentlig etat (Brønnøysund) og partnerskap med større selskaper i finansindustrien (Nordea, KPMG, DLA Piper, Itera). Sammen skal dette resultere i en billigere og mer brukervennlig løsning for aksjeeiere og gründere i Norge.

Smakebit av BizBot før betalansering:

Mvh

Didrik Martens og Richard Paulsen

Kontakt oss på didrik@bizbot.no eller richard@bizbot.no