Dette bør Erna Solberg gjøre!

I debattene før valget, hersket det bred enighet om tiltakene regjeringen allerede er i ferd med å innføre for oppstartsbedrifter. Opsjonsordninger, skattefradrag og økt satsning på Innovasjon Norge. Denne kronikken skal handle om nødvendige tiltak de IKKE er ferd med å innføre, men definitivt burde hvis Norge skal ta ledertrøyen på innovasjon.

Lovbestemt

Allerede i 2015 bestemte Stortinget at Brønnøysundregistrene skulle åpnes opp for private leverandører, såkalte sluttbrukersystemer. Det ble pålagt nye spennende krav til funksjonalitet i aksjonærregistre og aksjebøkene til selskapene. Vi i BizBot bygger en motor for å hjelpe kundene bort fra unødvendig papirarbeid knyttet til selskapsetablering og aksjeierskap. I vårt arbeidet har vi førstehåndskjennskap til hvordan dette offentlige registeret ikke har klart å oppfylle Stortingets intensjon.  

Solberg II

Denne regjeringen bør modernisere offentlig etater til å jobbe tettere med gründere og smarte ideér som effektiviserer Norge. Brønnøysund er kun et eksempel, men et viktig sådan. Det vet alle som har fyllt ut en omfattende og antikvarisk samordnet registermelding, trukket kølapp i banken, ventet på kontonummer, satt inn penger, ventet på bekreftelse, sendt bekreftelsen (som kommer i alle mulige formater), for deretter å vente på at papirene fra Brønnøysund skal ankomme.

“Denne prosessen kan ta to måneder, hvis du ikke har gjort det før.” 

I motsetning til etatene, har du for eksempel bankverden som moderniserer seg selv raskt. Det er kanskje ikke unaturlig når de oppdager nye digital flater der de kan verve bedriftskunder. Da får du kontonummer på tre klikk. I tillegg har de blitt pålagt av EU gjennom PSTD 2 direktivet å gi tredjepartsleverandører tilgang til kundenes bankkontoer.

“Det er i ferd med å modernisere bankverden slik vi kjenner det i dag.”

Hvordan kan vi oppnå denne raske dynamikken i møte med det offentlige?

De bør innføre strengere krav til offentlig etater og myndigheter. Det bør være denne regjeringens første prioritet å slippe løs kreftene som ligger oppstartsmiljøene til å lage gode løsninger for det offentlige. Vi synes det er VIKTIGERE at offentlige styringsmyndigheter er engasjert i nye ideér blant oppstartselskaper, enn at store børsnoterte selskaper som DNB og Statoil “nå endelig” har åpnet døren for “gründertankegang”. De store og de små selskapene slåss om det samme markedet.

“Regjeringen Solberg kan åpne opp NYE markeder for norske bedrifter gjennom å modernisere offentlig etater.”

Hvordan kan BizBot skalere raskt?

For det første bygger vi et språkagnostisk system, som er lett å oversette til nye markeder. På grunn av felles europeisk regelverk rundt digital rapportering til myndigheter og aksjonærregister, vil en internasjonal ekspansjon var mulig allerede neste år. Dette er det tekniske bildet, og da gjenstår funding og organisk vekst.

Vi tror at kjernen i vår organiske vekst kommer fra “nettverkseffekten”. Vår tese er at en fornøyd investor, kanskje har to-ti andre selskaper som han også legger inn på BizBot. Aksjonærene og styret i de andre selskapene blir således brukere av plattformen. De nyankomne har kanskje andre prosjekter som er aktuelle, og slik ruller snøballen. Vår markedstrategi er å gå til de største investormiljøene og start-up fabrikkene, for å rekruttere de første ambassadørene til plattformen. Vi er til og med så sikre på at snøballen vil rulle at vi begynner med god serverkapasitet og supportfunksjon til å kunne ta i mot et stort antall nye brukere.

I tillegg trenger vi mer penger. Tidlig neste år kommer vi til å spørre investorene, brukere og tilknyttede partnere om de vil delta i en større emisjon hvis eneste formål er å vokse raskt ved å tre inn i nye markeder. Vårt mål er å være etablert i Norge, Sverige og Danmark i løpet av 2018.

Meld dere på nyhetsbrevet, for å følge vår reise!

 

Nå nærmer det seg betalansering…

…av et papirløst verktøy for alle gründere, daglig ledere, styreformenn, finansdirektører og forretningsførere!

  • Arbeidet med plattformen pågår for full styrke og vi har på det meste hatt 8 programmerere i sving gjennom Syncano plattformen. Målet er å begynne testing mot utvalgte kunder i sommer, og da skal all funksjonalitet rundt selskapsetablering, aksjebok og emisjoner være på plass.

 

  • BizBot er i ferd med å gjennomføre en emisjon, som tar sikte på å tilføre oss inntil 1.5 millioner kroner, men også viktig kompetanse. Vi ønsker oss kvaliteter som: business development, profesjonelt styrearbeid, utviklere og AI/Machine learning kompetanse. Vi har avholdt flere gode møter i så henseende.

 

  • Vi har mottatt støtte fra Innovasjon Norge på 100.000 kroner i en prosess som tok 3 arbeidsdager. Konsulenten mente at dette var en av de beste brukercasene han hadde sett i år. Nøkkelord var bruken av akselleratoren TheFactory, samarbeid med en offentlig etat (Brønnøysund) og partnerskap med større selskaper i finansindustrien (Nordea, KPMG, DLA Piper, Itera). Sammen skal dette resultere i en billigere og mer brukervennlig løsning for aksjeeiere og gründere i Norge.

Smakebit av BizBot før betalansering:

Mvh

Didrik Martens og Richard Paulsen

Kontakt oss på didrik@bizbot.no eller richard@bizbot.no

Fremgang hos BizBot – Nyhetsbrev

BizBot er et papirløst verktøy for investorer og aksjeeiere. Det skal være like enkelt å etablere et aksjeselskap som å sette opp en Facebook-konto. Hele prosessen med en emisjon skal digitaliseres og du skal kunne kjøpe / selge aksjer i unoterte bedrifter med et klik og oppgjør via Vipps. 

Tre høydepunkter fra de siste to ukene:
1. Vi heter nå BizBot, som er en forkortelse for BusinessRobot og her er vår nye logo

2. Vi har bestilt programmering av  MVP (minimal viable product) hos Syncano. Byggeklossene skal inkludere registrering, verifisering, kontakt med Brønnøysund, bank og aksjebok.
3. Vi skal rekke Digitaliseringskonferansen den 8. juni, der vi skal presentere produktet sammen med Microsoft, næringsministeren og Brønnøysundregistrene.

Ukens oppdagelse:

Kundereisen for å bli bankkunde med et nytt selskap, er en selsom opplevelsen. Didrik går nå gjennom denne prosessen hos en av skandinavias største banker. At det skal ta flere uker, med personlig oppmøte, passfremvisning (ikke BankID), for deretter å måtte sende en mail til kundeservice med selve registreringen, er ikke verdig 2017. Denne kundereisen skal vi forandre til å innebære noen få klikk. Oppsiden for banken er åpenbar: De får friksjonsfri onboarding av nye kunder.

Ukens kunnskapsdeling: 

Vi har lært hvordan applikasjoner som BizBot blir bygget opp med ulike byggeklosser på front og back-end. Hvordan man bryter ned enhver funksjon og hva det krever av lagring, linjer, tilbakemelding og eksterne API tilganger. Takk Syncano for dere er pedagogiske og tålmodige med oss.


Ukens spørsmål:

Hvor stor er din betalingsvilje for?

  • Registrering av AS      1 – 5
  • Digitalt kjøp og salg av unoterte aksjer      1 – 5
  • Emisjonskalkulator og gjennomføring      1 – 5
  • Alle aksjene dine på ett sted      1 – 5
  • Rapportering til myndighetene      1 – 5

Følg oss gjerne på vårt nyhetsbrev der vi vil gi oppdateringer 1-2 ganger i måneden på teknologien, finansiering og salgsfremgang