Press enter to see results or esc to cancel.

Team

BizBot er din digitale co-founder!

  • Ved hjelp av datainnsamling og analyse skal vår robot hjelpe selskapet ditt å vokse
  • I første fase vil BizBot tilby en heldigitalisert plattform bestående av aksjebok, emisjonsverktøy, styrepapirer og kommunikasjonskanal til aksjonærer.
  • Når roboten blir smartere vil den kunne komme med spissede råd til akkurat DIN bedrift.

Vi vant TheFactory sitt akselleratorprogram våren 2017:

Les mer om The Factory Spring 2017 her