Press enter to see results or esc to cancel.

Hvordan stifter du et aksjeselskap?

Et aksjeselskap er en egen juridisk enhet, som oppstår ved at stifterne stiller en åpningsbalanse med aksjekapital (minstekrav 30.000 kroner) på en nyopprettet konto.

Det betyr at du trenger bankkonto og et organisasjonsnummer. Ved å bruke BizBot trenger du ikke å kontakte banken eller brønnøysund, men kun registrere ditt navn og adresse på vår plattform. BizBot generer alle nødvendige dokumenter og registreringer.

Fra åpningsbalansen skal det føres et regnskap, og således kan offentlig registre og allmenheten følge selskapets utvikling. Formålet er å skille selskapets og deltagernes økonomi, slik at man ikke sammenblander disse og skaper usikkerhet om hvor pengene tar veien. Dette er også grunnen til at riktig formalia må på plass, og Brønnøysundregistrene godkjenne stiftelsesdokumentene.

BizBot sørger for riktig ID kontroll ved hjelp av BankID. Ved hjelp av tredjepartsleverandører kan du enkelt knytte til deg en regnskapstjeneste eller advokat, når du trenger det!

Mange velger å kontakte advokat eller regnskapsbyrå ved etableringen av et aksjeselskap, men det er i våre øyne et fordyrende mellomledd. Hos BizBot er det like enkelt å stifte et selskap som å sette opp en Facebook konto.

BizBot har digitalisert hele kundereisen fra registrering i Brønnøysund, Altinn og opprettelse av selskapets bankkonto.