Press enter to see results or esc to cancel.

Hvordan kan BizBot skalere raskt?

For det første bygger vi et språkagnostisk system, som er lett å oversette til nye markeder. På grunn av felles europeisk regelverk rundt digital rapportering til myndigheter og aksjonærregister, vil en internasjonal ekspansjon var mulig allerede neste år. Dette er det tekniske bildet, og da gjenstår funding og organisk vekst.

Vi tror at kjernen i vår organiske vekst kommer fra “nettverkseffekten”. Vår tese er at en fornøyd investor, kanskje har to-ti andre selskaper som han også legger inn på BizBot. Aksjonærene og styret i de andre selskapene blir således brukere av plattformen. De nyankomne har kanskje andre prosjekter som er aktuelle, og slik ruller snøballen. Vår markedstrategi er å gå til de største investormiljøene og start-up fabrikkene, for å rekruttere de første ambassadørene til plattformen. Vi er til og med så sikre på at snøballen vil rulle at vi begynner med god serverkapasitet og supportfunksjon til å kunne ta i mot et stort antall nye brukere.

I tillegg trenger vi mer penger. Tidlig neste år kommer vi til å spørre investorene, brukere og tilknyttede partnere om de vil delta i en større emisjon hvis eneste formål er å vokse raskt ved å tre inn i nye markeder. Vårt mål er å være etablert i Norge, Sverige og Danmark i løpet av 2018.

Meld dere på nyhetsbrevet, for å følge vår reise!