Dette bør Erna Solberg gjøre!

I debattene før valget, hersket det bred enighet om tiltakene regjeringen allerede er i ferd med å innføre for oppstartsbedrifter. Opsjonsordninger, skattefradrag og økt satsning på Innovasjon Norge. Denne kronikken skal handle om nødvendige tiltak de IKKE er ferd med å innføre, men definitivt burde hvis Norge skal ta ledertrøyen på innovasjon.

Lovbestemt

Allerede i 2015 bestemte Stortinget at Brønnøysundregistrene skulle åpnes opp for private leverandører, såkalte sluttbrukersystemer. Det ble pålagt nye spennende krav til funksjonalitet i aksjonærregistre og aksjebøkene til selskapene. Vi i BizBot bygger en motor for å hjelpe kundene bort fra unødvendig papirarbeid knyttet til selskapsetablering og aksjeierskap. I vårt arbeidet har vi førstehåndskjennskap til hvordan dette offentlige registeret ikke har klart å oppfylle Stortingets intensjon.  

Solberg II

Denne regjeringen bør modernisere offentlig etater til å jobbe tettere med gründere og smarte ideér som effektiviserer Norge. Brønnøysund er kun et eksempel, men et viktig sådan. Det vet alle som har fyllt ut en omfattende og antikvarisk samordnet registermelding, trukket kølapp i banken, ventet på kontonummer, satt inn penger, ventet på bekreftelse, sendt bekreftelsen (som kommer i alle mulige formater), for deretter å vente på at papirene fra Brønnøysund skal ankomme.

“Denne prosessen kan ta to måneder, hvis du ikke har gjort det før.” 

I motsetning til etatene, har du for eksempel bankverden som moderniserer seg selv raskt. Det er kanskje ikke unaturlig når de oppdager nye digital flater der de kan verve bedriftskunder. Da får du kontonummer på tre klikk. I tillegg har de blitt pålagt av EU gjennom PSTD 2 direktivet å gi tredjepartsleverandører tilgang til kundenes bankkontoer.

“Det er i ferd med å modernisere bankverden slik vi kjenner det i dag.”

Hvordan kan vi oppnå denne raske dynamikken i møte med det offentlige?

De bør innføre strengere krav til offentlig etater og myndigheter. Det bør være denne regjeringens første prioritet å slippe løs kreftene som ligger oppstartsmiljøene til å lage gode løsninger for det offentlige. Vi synes det er VIKTIGERE at offentlige styringsmyndigheter er engasjert i nye ideér blant oppstartselskaper, enn at store børsnoterte selskaper som DNB og Statoil “nå endelig” har åpnet døren for “gründertankegang”. De store og de små selskapene slåss om det samme markedet.

“Regjeringen Solberg kan åpne opp NYE markeder for norske bedrifter gjennom å modernisere offentlig etater.”

Hvordan kan BizBot skalere raskt?

For det første bygger vi et språkagnostisk system, som er lett å oversette til nye markeder. På grunn av felles europeisk regelverk rundt digital rapportering til myndigheter og aksjonærregister, vil en internasjonal ekspansjon var mulig allerede neste år. Dette er det tekniske bildet, og da gjenstår funding og organisk vekst.

Vi tror at kjernen i vår organiske vekst kommer fra “nettverkseffekten”. Vår tese er at en fornøyd investor, kanskje har to-ti andre selskaper som han også legger inn på BizBot. Aksjonærene og styret i de andre selskapene blir således brukere av plattformen. De nyankomne har kanskje andre prosjekter som er aktuelle, og slik ruller snøballen. Vår markedstrategi er å gå til de største investormiljøene og start-up fabrikkene, for å rekruttere de første ambassadørene til plattformen. Vi er til og med så sikre på at snøballen vil rulle at vi begynner med god serverkapasitet og supportfunksjon til å kunne ta i mot et stort antall nye brukere.

I tillegg trenger vi mer penger. Tidlig neste år kommer vi til å spørre investorene, brukere og tilknyttede partnere om de vil delta i en større emisjon hvis eneste formål er å vokse raskt ved å tre inn i nye markeder. Vårt mål er å være etablert i Norge, Sverige og Danmark i løpet av 2018.

Meld dere på nyhetsbrevet, for å følge vår reise!

 

Nå nærmer det seg betalansering…

…av et papirløst verktøy for alle gründere, daglig ledere, styreformenn, finansdirektører og forretningsførere!

  • Arbeidet med plattformen pågår for full styrke og vi har på det meste hatt 8 programmerere i sving gjennom Syncano plattformen. Målet er å begynne testing mot utvalgte kunder i sommer, og da skal all funksjonalitet rundt selskapsetablering, aksjebok og emisjoner være på plass.

 

  • BizBot er i ferd med å gjennomføre en emisjon, som tar sikte på å tilføre oss inntil 1.5 millioner kroner, men også viktig kompetanse. Vi ønsker oss kvaliteter som: business development, profesjonelt styrearbeid, utviklere og AI/Machine learning kompetanse. Vi har avholdt flere gode møter i så henseende.

 

  • Vi har mottatt støtte fra Innovasjon Norge på 100.000 kroner i en prosess som tok 3 arbeidsdager. Konsulenten mente at dette var en av de beste brukercasene han hadde sett i år. Nøkkelord var bruken av akselleratoren TheFactory, samarbeid med en offentlig etat (Brønnøysund) og partnerskap med større selskaper i finansindustrien (Nordea, KPMG, DLA Piper, Itera). Sammen skal dette resultere i en billigere og mer brukervennlig løsning for aksjeeiere og gründere i Norge.

Smakebit av BizBot før betalansering:

Mvh

Didrik Martens og Richard Paulsen

Kontakt oss på didrik@bizbot.no eller richard@bizbot.no

BizBot vant TheFactory Accelerator Award 2017

Etter det tre måneder lange akselleratorprogrammet hos TheFactory, ble BizBot kåret til prosjektet som har vist størst progresjon ved bruk at TheFactory sine hjelpemidler. Hele riggen fra mentorordning, partnerskap med store bedrifter og kapitalinnhenting har gjort at BizBot har gått fra en idé til å være uker unna lansering av produktet. 

Daglig leder og gründer Didrik Martens mener TheFactory sitt akselleratoprogram har vært uvurderlig når det gjelder fremdrift av prosjektet.

“For det første traff jeg medgründeren min, Richard Paulsen, gjennom TheFactory. Vi hadde samme idé, men fra ulikt hold, og CEO Ingar Bentsen i TheFactory satte oss i samme rom en uke før akselleratorprogrammet startet. Dernest startet en av min største reiser hittil i livet, med jobbing dag og natt frem til der vi står i dag; Vi har et produkt vi er stolte av”

Selskapene har vært gjennom et program med kontinuerlig læring, spissing av budskap, produktutvikling og ikke minst nært samarbeid med alle partnerne fra etablerte aktører inn bank, finans, design, programmering etc.

“Vi har bygget vår plattform på Syncano-modellen. Det har vært overraskende produktivt og effektivt å jobbe med allerede utviklede moduler, som sammen skal bli BizBot. Vi er klar for betalanserin om kun få uker, og det takket være eksekveringen til teamet i Syncano”

Les mer om Syncano her!

BizBot skal gjøre det gratis og enkelt å sette opp et aksjeselskap digitalt, få bankkonto på to klikk og deretter spare gründere for masse arbeid. I den utvidede funksjonen skal BizBot være et papirløst verktøy for alle aksjeeiere, og tilby emisjonshjelp, handel med aksjer og oppfølging av påkrevd rapportering.

CMO Richard Paulsen ser flere inntektskilder for BizBot, og mener selskapet ved å være tidlig ute med datainnsamling kan bli den mest interessante markedsføringsplattformen for de som skal nå en spennende kundegruppe.

“For det første kommer vi til å tjene penger på on-boarding av bedriftskunder til banker, forsikringselskaper, revisorer, rådgivere og regnskapsprogrammer, da disse tjenestene vil bli featured for de som registerer et nytt AS. For det andre vil vi sitte på unik kundedata. Hvor kan du gå i dag for å treffe kun daglig ledere, styreformenn og aksjeeiere, på deres kjøpstidspunkt?”

Følg BizBot på Facebook og Instagram for flere oppdateringer.

Torsdag 8. juni skal vi presentere..

…vårt produkt, som forenkler selskapsetablering, føring av aksjebok, emisjoner og handel i alle aksjeselskap registrert i Brønnøysundregisteret.

BizBot er en digital plattform, som fjerner skjema og papirarbeid for deg som gründer eller investor, koblet direkte opp mot API’er i banker og offentlige registre.

Dette skjer torsdag 8. Juni:

kl 18.00 – Demodag på TheFactory. Dette er siste dag og finalen til det tre måneder lange akselleratorprogrammet som BizBot har deltatt i. Her vil Didrik presentere plattformen og veien videre. Inngang 6, vestsiden av Telenor Arena. Vel møtt!

Dette skjer fredag 9. Juni:

kl 12.00 – Næringslivsdagene. BizBot skal vises frem av Microsoft for Næringsministeren, Brønnøysundregistrene og publikum

Smakebit av BizBot før betalansering:

Hvordan stifter du et aksjeselskap?

Et aksjeselskap er en egen juridisk enhet, som oppstår ved at stifterne stiller en åpningsbalanse med aksjekapital (minstekrav 30.000 kroner) på en nyopprettet konto.

Det betyr at du trenger bankkonto og et organisasjonsnummer. Ved å bruke BizBot trenger du ikke å kontakte banken eller brønnøysund, men kun registrere ditt navn og adresse på vår plattform. BizBot generer alle nødvendige dokumenter og registreringer.

Fra åpningsbalansen skal det føres et regnskap, og således kan offentlig registre og allmenheten følge selskapets utvikling. Formålet er å skille selskapets og deltagernes økonomi, slik at man ikke sammenblander disse og skaper usikkerhet om hvor pengene tar veien. Dette er også grunnen til at riktig formalia må på plass, og Brønnøysundregistrene godkjenne stiftelsesdokumentene.

BizBot sørger for riktig ID kontroll ved hjelp av BankID. Ved hjelp av tredjepartsleverandører kan du enkelt knytte til deg en regnskapstjeneste eller advokat, når du trenger det!

Mange velger å kontakte advokat eller regnskapsbyrå ved etableringen av et aksjeselskap, men det er i våre øyne et fordyrende mellomledd. Hos BizBot er det like enkelt å stifte et selskap som å sette opp en Facebook konto.

BizBot har digitalisert hele kundereisen fra registrering i Brønnøysund, Altinn og opprettelse av selskapets bankkonto.

Fremgang hos BizBot – Nyhetsbrev

BizBot er et papirløst verktøy for investorer og aksjeeiere. Det skal være like enkelt å etablere et aksjeselskap som å sette opp en Facebook-konto. Hele prosessen med en emisjon skal digitaliseres og du skal kunne kjøpe / selge aksjer i unoterte bedrifter med et klik og oppgjør via Vipps. 

Tre høydepunkter fra de siste to ukene:
1. Vi heter nå BizBot, som er en forkortelse for BusinessRobot og her er vår nye logo

2. Vi har bestilt programmering av  MVP (minimal viable product) hos Syncano. Byggeklossene skal inkludere registrering, verifisering, kontakt med Brønnøysund, bank og aksjebok.
3. Vi skal rekke Digitaliseringskonferansen den 8. juni, der vi skal presentere produktet sammen med Microsoft, næringsministeren og Brønnøysundregistrene.

Ukens oppdagelse:

Kundereisen for å bli bankkunde med et nytt selskap, er en selsom opplevelsen. Didrik går nå gjennom denne prosessen hos en av skandinavias største banker. At det skal ta flere uker, med personlig oppmøte, passfremvisning (ikke BankID), for deretter å måtte sende en mail til kundeservice med selve registreringen, er ikke verdig 2017. Denne kundereisen skal vi forandre til å innebære noen få klikk. Oppsiden for banken er åpenbar: De får friksjonsfri onboarding av nye kunder.

Ukens kunnskapsdeling: 

Vi har lært hvordan applikasjoner som BizBot blir bygget opp med ulike byggeklosser på front og back-end. Hvordan man bryter ned enhver funksjon og hva det krever av lagring, linjer, tilbakemelding og eksterne API tilganger. Takk Syncano for dere er pedagogiske og tålmodige med oss.


Ukens spørsmål:

Hvor stor er din betalingsvilje for?

  • Registrering av AS      1 – 5
  • Digitalt kjøp og salg av unoterte aksjer      1 – 5
  • Emisjonskalkulator og gjennomføring      1 – 5
  • Alle aksjene dine på ett sted      1 – 5
  • Rapportering til myndighetene      1 – 5

Følg oss gjerne på vårt nyhetsbrev der vi vil gi oppdateringer 1-2 ganger i måneden på teknologien, finansiering og salgsfremgangHer er våre mentorer!

Gjennom akselleratorprogrammet FintechFactory’17 har BizBot kommet i kontakt med et bredt spekter av etablerte selskaper, tidligfase-investorer og mentorer. Målet med mentorordningen er å få innspill på ulike deler av forretningsutviklingen.

Vi var opptatt av å ha mentorer med relevant erfaring fra produktutvikling, men også fra investorsiden, ettersom BizBot skal være et papirløst verktøy for aksjeeiere.

Følgende mentorer har takket ja til vår satsning:

Arthur Scott – Itera

Petter Winther Borg – Tidligere Pareto Forvaltning

Susanne Hannestad – CEO FintechMundi

Bjørn Morten Ursin-Holm – Styreleder Brightport

Hvilke problemer løser BizBot?

Etablering av selskap i Norge er fortsatt en klønete papirmølle. Bare det å etablere en bedriftskonto hos en bank, tar flere uker. Vi ønsker at det skal bli like enkelt å etablere et aksjeselskap som å registrere en Facebook konto

Har du gjort en emisjon tidligere, vet du at aksjeutvidelsen er et mini-papirmareritt og matematikk som skal gå opp. Vi skal lage markedets beste emisjonskalkulator og fordéler. Aksjetegnerne får en link og betaler elektronisk, vipps så har du aksjene på din BizBot konto.

Hvordan skal vi gjøre dette?

Vårt hovedprodukt er en digital og brukervennlig aksjebok. Her får du en praktisk oversikt og ulike funksjoner du måtte trenge i ditt aksjeeierskap. Våre add-ons som selskapsetablering, emisjonsløsning og digital handel med unoterte aksjer, vil bidra til å omvende et nysgjerrig publikum til brukere av aksjeboken.

Hvordan skal vi tjene penger?

Vi tror på en freemium modell. For de aller fleste vil det være gratis, men har du ekstra behov og liker systemet, blir du bedt om å betale.

Følg oss på Facebook!